Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Grant rektora VŠE a České spořitelny 2014

Byla schválena jedna žádost, a to grant na Činnost CKR.

Prostředky grantu budou použity na propagaci činnosti CKR, služeb a aktivit poskytovaných na kolejích. V případě, že bude potřeba, budou propagovány volby do KR formou letáků.

Na podzim se bude opět konat školení/workshop nově zvolených členů (celkem 35) do CKR po volbách – účelem bude vytvořit vazby mezi členy CKR napříč kolejními radami jednotlivých bloků, a tak docílit zlepšení spolupráce.

Do naší činnosti spadá také chod volnočasových aktivit poskytovaných na kolejích – hodiny cvičení, posilovny atd. Část prostředků bude použita na operativní nákup drobného vybavení pro zajištění plynulého chodu těchto aktivit, jelikož se setkáváme nezřídka s problémem, že SÚZ není schopen rychle a operativně reagovat.

Druhý projekt Studentská léta naplno s Českou spořitelnou bohužel schválen nebyl.

Projektem jsme chtěli částečně revitalizovat prostory místní klubovny, která již nyní slouží studentům k uspokojování jejich kulturních potřeb (hraní divadelních her, výroční oslavy). Jelikož byl bar, který býval v suterénu koleje, před začátkem semestru uzavřen, zůstala klubovna jediným místem, kde se studenti mohou seznámit a navázat tak nová přátelství v neznámém prostředí, setkávat se přes semestr, sdělovat si své zážitky a užívat si let strávených na koleji naplno.

Prostředky, které by nám Česká spořitelna poskytla, jsme chtěli použít k pořízení technologického vybavení (audio a osvětlení), které by umožnily studentům a hostům koleje mnohem lépe než nyní využívat současný prostor ke vzdělávacím, kulturním a společenským účelům.

 

Více o výsledcích výběrového řízení.