Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vymaluj si sám

Myšlenka samostatných úprav pokojů, přesněji vymalování, úprav nábytku, a jiného příslušenství, vznikla v hlavách studentů již v minulosti. Je známo mnoho případů, kdy si studenti pokoj svépomocně opravili či jakýmkoliv způsobem vylepšili. Po veřejném jednánÍ CKR za přítomnosti rektora, zástupců vedení školy a ředitele SÚZ vyplynul požadavek ze stran studentů na přípravu akce „Vymaluj si sám“, která má studentům umožnit si svépomocně upravit své pokoje.

Projekt umožňuje studentům si pokoj svépomocně opravit, přičemž náklady na použitý materiál dostane proplaceny od SÚZ.

Proč se do projektu přihlásit

Cílem projektu je, aby se studenti na kolejích cítili co nejlépe. Proto, pokud máte nějaké výhrady k vzhledu svého pokoje, můžete buď žehrat na všechny ostatní, kteří mají lepší podmínky, nebo se pokusit svůj pokoj zlepšit sami. Tímto způsobem budete moct změnit pokoj tak, aby co nejvíce odpovídal Vaší představě o příjemném a hezkém bydlení. Získáte vztah ke svému pokoji a budete se na koleji cítit lépe.

Výhody projektu

Registrace a účast na projektu je velmi jednoduchá, pro projekt jsou dána jasná pravidla. Projektu se může zúčastnit jakýkoliv student ubytovaný na kolejích VŠE, na kterých bude projekt probíhat.

Povolené úpravy na blocích

Na každé koleji existuje specifická situace, proto konkrétní informace naleznete na webových stránkách jednotlivých kolejí, případně můžete poslat e-mail kolejní radě. Na jednotlivých blocích jsou definovaná následující pravidla:

Blanice malování stěn pokojů, natírání radiátorů
Vltava malování stěn pokojů, natírání radiátorů

Vysvětlení jednotlivých úprav

  • malování stěn – je možné vymalovat pokoj a společnou chodbu
  • natírání radiátoru – nutno použít speciální barvu na radiátory

Použité barvy

Na stěny lze použít pouze následující barvy:

  • světle žlutá
  • světle oranžová (meruňková)
  • světle zelená

Odchýlení se od světlé barvy je považováno za porušení pravidel projektu a pokud v jeho důsledku nebudou změny schváleny, je účastník projektu povinen navrátit vzhled pokoje do původního stavu na vlastní náklady!

Vzhled úprav

Vzhled úprav je ještě před zahájením prací nutné zapsat do formuláře. Prováděné úpravy musí být vypsány co nejpřesněji – tedy zda se budou malovat zdi i strop a jakou barvou a zda se v případě Blanice a Vltavy bude natírat radiátor a jakou barvou.

Termín dokončení

Veškeré práce a potvrzení formuláře musíte v případě Blanice a Vltavy stihnout do 20. dne v měsíci. Vedoucí dané koleje vám v případě schválení výsledné podoby pokoje vyplatí peníze. Bydlící na Jarově III. F a Jarově III. G musí vše stihnout do konce měsíce, ve kterém nakupovali barvu (tedy nechat si schválit záměr, vymalovat, nechat si potvrdit realizaci a poté si i vyzvednout peníze na pokladně SÚZ). Pokud vše nestihnete v jednom měsíci, ztrácíte nárok na proplacení veškerých nákladů.

Zodpovědná osoba

Zodpovědná osoba je student, který si na svou zodpovědnost vezme úpravy v rámci projektu Vymaluj si sám. V případě, že se rozhodne provádět úpravy jeden student na buňce, je volba zodpovědné osoby jistá, v případě, že se rozhodne více lidí (všichni ubytováni na pokoji), je potřeba mezi sebou vybrat zodpovědnou osobu.

Souhlas spolubydlících

Při práci dojde k zásahu do soukromí i Vašich spolubydlících. Proto je potřeba zajistit souhlas spolubydlících s úpravou. Spolubydlící musí souhlasit nejen s výsledným vzhledem úprav, ale také s tím, že během úprav bude v upravovaném prostoru pracovní atmosféra s přiměřeným hlukem. Proto je nutné sehnat nejen potvrzení spolubydlících v rámci pokoje, ale taktéž spolubydlících z pokojů v rámci buňky. V případě, že budou spolubydlící aktivně do práce zapojeni, svým souhlasem s úpravami zároveň souhlasí s tím, že budou dodržovat stejná bezpečnostní pravidla jako zodpovědná osoba a budou se podle nich chovat.

Doklad k proplacení

Je nutné přinést daňový doklad, kde bude přesně uvedena částka daně Limit na práce na jeden pokoj jsou stanoveny do 500 Kč. V případě, že náklady tuto částku přesáhnou, bude mu proplaceno pouze 500 Kč.

Proplacení probíhá na základě formuláře na pokladně SÚZ (Jarov III. F a Jarov III. G) nebo u vedoucí koleje (Blanice, Vltava).

Zapojení do projektu

Jestliže jste se rozhodli zapojit do projektu, stáhněte si zde formulář, který musíte vyplnit.

S takto vyplněným formulářem kontaktujte člena kolejní rady, který s Vámi pokoj navštíví a projde veškeré Vámi navržené úpravy. V případě, že tyto úpravy budou odpovídat pravidlům, člen kolejní rady Váš formulář potvrdí. Následně musí váš záměr potvrdit i vedoucí koleje.

Během práce dbejte všech bezpečnostních pravidel, zejména při provádění úprav je nutné dodržovat hygienické, požární, bezpečnostní normy a dbát ochrany zdraví při práci, aby nedošlo při účasti na projektu ke zranění. Během úprav je zakázáno pití alkoholických nápojů, či požívání návykových a psychotropních látek. Dbejte svého bezpečí!

Návody jak malování dobře zvládnout najdete například na stránkách SÚZ.

Po dokončení práce opět kontaktujte člena kolejní rady, který zkontroluje, zda Vámi provedené úpravy odpovídají návrhu. V případě že ano, potvrdí člen kolejní rady příslušnou kolonku formuláře. Poté už vám stačí získat potvrzení vedoucí koleje.

Jelikož na každé koleji je postup mírně odlišný, je vhodné se při prvním kontaktu člena KR zeptat na přesný postup na dané koleji.

Malování a tapety

V případě, že máte na pokoji tapety a rozhodnete se je strhnout, postupujte následovně: Tapety se strhávají namokro, tj. je nutné je předtím namočit a nechat nasáknout. Protože na stěnách je přibližně 3–5 vrstev tapet, je toto strhávání časově náročnější. Pod tapetami není omítka, pouze panel. Pokud byste odtrhávali tapety na sucho, mohly by se kusy panelu odloupnout, proto je nutné strhávat tapety pouze na mokro. Po stržení tapet se i tak objeví nějaké dírky v panelu, které bude podle velikosti potřeba zamazat sádrou. Na stržený panel se musí nalepit speciální tapeta, která se dá přemalovávat. Poté, co tuto tapetu nalepíte (postupujte podle přiloženého návodu), jí můžete přemalovat.

Podrobnější informace naleznete na stránkách SÚZ.