Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Účast členů CKR na zasedáních 2012/2013

Následující tabulka ukazuje účast volených členů kolejních rad na zasedáních Centrální kolejní rady. Vaši zástupci na kolejích skládají slib člena Kolejní rady:

Slibuji, že budu hájit zájmy studentů ubytovaných na kolejích podle svých nejlepších představ a svého svědomí a během svého působení v kolejní radě budu dodržovat veškeré závazné předpisy. Zároveň slibuji, že během svého volebního období budu aktivně působit v kolejní radě i Centrální kolejní radě a respektovat veškerá rozhodnutí Centrální kolejní rady. Svým podpisem tento slib stvrzuji.

Jak se Vaši zástupci řídili tímto slibem v akademickém roce 2012/2013?

Jméno a příjmení Kolej  17.10.2012  14.11.2012  21.2.2013  24.4.2013 Účast v %
Miroslava Dorčáková RK  ANO  ANO  ANO  NE  75%
Aleš Havlát RK  ANO  ANO  NE  NE  50%
Jan Vimmer RK  ANO  NE  NE  NE  25%
Jan Coufalík RK  ANO  ANO  NE  NE  50%
Jakub Zajíc RK  NE  NE  ANO  NE  25%
Vít Tuhý Vltava  ANO  ANO  ANO  NE  75%
Michal Zeman Vltava  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Lukáš Sova Vltava  NE  NE  NE  NE  0%
Daniela Hriňáková Vltava  NE  NE  Skončil v CKR  Skončil v CKR  0%
Adam Zeman Vltava  ANO  NE  ANO  NE  50%
Barbora Hurbanová Vltava  –  –  NE  NE  0%
Jan Zaškolný Blanice  ANO  ANO  Skončil v CKR  Skončil v CKR  100%
David Šimko Blanice  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Zdenka Chuťková Blanice  ANO  ANO  ANO  NE  75%
Petr Illetško Blanice  NE  NE  NE  NE  0%
Pavel Rácz Blanice  NE  NE  NE  NE  0%
Marián Glashütner Blanice  –  –  NE  NE  0%
Lea Bikkiová Jarov F.  ANO  Skončil v CKR  Skončil v CKR  Skončil v CKR  100%
Joshua Lajčiak Jarov F.  ANO  Skončil v CKR  Skončil v CKR  Skončil v CKR  100%
Lenka Dlugošová Jarov F.  NE  Skončil v CKR  Skončil v CKR  Skončil v CKR  0%
Michaela Komorová Jarov F.  ANO  Skončil v CKR  Skončil v CKR  Skončil v CKR  100%
Patrik Polonec Jarov F.  NE  Skončil v CKR  Skončil v CKR  Skončil v CKR  0%
Jarmila Ivanová Jarov F.  –  ANO  NE  ANO  66,6%
Jan Chmelíček Jarov F.  –  NE  NE  NE  0%
Jiří Hammerbauer Jarov F.  –  ANO  ANO  ANO  100%
Jakub Šimeček Jarov F.  –  ANO  ANO  ANO  100%
Daša Piatková Jarov F.  –  ANO  ANO  ANO  100%
Edina Csörgöová Jarov G.  ANO  ANO  ANO  NE  75%
Peter Čulák Jarov G.  NE  NE  Skončil v CKR  Skončil v CKR  0%
Zuzana Mikolajová Jarov G.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Lucia Fabová Jarov G.  ANO  NE  ANO  NE  50%
Andrea Petrovičová Jarov G.  NE  NE  ANO  ANO  50%
Laďka Šrytrová Jarov G.  –  –  ANO  NE  50%
Dominik Peťko Jarov II.  ANO  ANO  Skončil v CKR  Skončil v CKR  100%
Richard Hampl Jarov II.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
David Grónský Jarov II.  NE  ANO  NE  NE  25%
Michal Horák Jarov II.  NE  NE  NE  ANO  25%
Lukáš Kočka Jarov II.  ANO  NE  ANO  ANO  75%
René Köszegy Jarov II.  –  –  –  NE  0%
Lukáš Teplý Jarov I.  NE  ANO  ANO  ANO  75%
Štěpánka Dušková Jarov I.  ANO  NE  NE  ANO  50%
Vladimíra Žáčková Jarov I.  ANO  ANO  NE  ANO  75%
Filip Šperňák Jarov I.  NE  NE  NE  NE  0%
Marcel Sarvaš Jarov I.  ANO  ANO  NE  ANO  75%