Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Účast členů CKR na zasedáních 2013/2014

Následující tabulka ukazuje účast volených členů kolejních rad na zasedáních Centrální kolejní rady. Vaši zástupci na kolejích skládají slib člena Kolejní rady:

Slibuji, že budu hájit zájmy studentů ubytovaných na kolejích podle svých nejlepších představ a svého svědomí a během svého působení v kolejní radě budu dodržovat veškeré závazné předpisy. Zároveň slibuji, že během svého volebního období budu aktivně působit v kolejní radě i Centrální kolejní radě a respektovat veškerá rozhodnutí Centrální kolejní rady. Svým podpisem tento slib stvrzuji.

Jak se Vaši zástupci řídili tímto slibem v akademickém roce 2013/2014?

Jméno a příjmení Kolej  16.10.2013  4.12.2013  4.3.2014  5.5.2014 Účast v %
Jakub Zajíc RK  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Jakub Dušek RK  NE  NE  NE  NE  0%
Miriama Hudáková RK  ANO  NE  NE  ANO  50%
Michal Jurník RK  ANO  NE  NE  NE  25%
Jakub Šolc RK  ANO  NE  ANO  ANO  75%
Michal Zeman Vltava  ANO  NE  NE  ANO  50%
Ivana Laškodyová Vltava  ANO  ANO  NE  ANO  75%
Martin Molitor Vltava  NE  ANO  ANO  ANO  75%
Ondřej Bláha Vltava  ANO  ANO  NE  ANO  75%
Barbora Hurbanová Vltava  ANO  NE  NE  ANO  50%
Josef Bednář Blanice  ANO  ANO  NE  ANO  75%
Pavel Rácz Blanice  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Zdenka Chuťková Blanice  ANO  NE  Skončila v CKR  Skončila v CKR  50%
Zdeněk Tomandl Blanice  ANO  ANO  NE  NE  50%
Marek Suchánek Blanice  ANO  NE  Skončil v CKR  Skončil v CKR  50%
Jakub Krejčí Blanice  –  –  ANO  ANO  100%
Lukáš Winter Blanice  –  –  NE  NE  0%
Jarmila Ivanová Jarov F.  ANO  ANO  NE  Skončila v CKR  66,6%
Adam Cagaš Jarov F.  –  –  –  ANO  100%
Jiří Hammerbauer Jarov F.  NE  ANO  ANO  ANO  75%
Jakub Šimeček Jarov F.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Daša Piatková Jarov F.  NE  ANO  Skončila v CKR  Skončila v CKR  50%
Pavel Daniš Jarov F.  –  –  ANO  ANO  100%
Eliška Orlická Jarov F.  –  –  ANO  ANO  100%
Edina Csörgöová Jarov G.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Miriam Giljanová Jarov G.  ANO  NE  ANO  ANO  75%
Lucia Fabová Jarov G.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Andrea Petrovičová Jarov G.  NE  NE  ANO  ANO  50%
Laďka Šrytrová Jarov G.  ANO  NE  ANO  ANO  75%
Dominik Peťko Jarov II.  NE  NE  ANO  NE  25%
Eliška Šindelářová Jarov II.  –  –   ANO  ANO  100%
David Grónský Jarov II.  ANO  NE  NE  NE  25%
Michal Horák Jarov II.  NE  NE  NE  NE  0%
Lukáš Kočka Jarov II.  NE  NE  NE  NE  0%
René Köszegy Jarov II.  NE  NE  Skončil v CKR  Skončil v CKR  0%
Jakub Brezina Jarov I.  ANO  NE  ANO  ANO  75%
Štěpánka Dušková Jarov I.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Vladimíra Žáčková Jarov I.  ANO  ANO  ANO  ANO  100%
Richard Hampl Jarov I.  NE  NE  NE  NE  0%
Marcel Sarvaš Jarov I.  ANO  NE  ANO  ANO  75%