Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Volby do CKR – podávání přihlášek

Přihlášku je nutné odeslat mailem ze své školní adresy (xname@vse.cz) na adresu předsedy kolejní rady příslušné koleje nebo mail kolejní rady (viz nástěnky nebo webové stránky jednotlivých kolejí), kde bydlíte a to nejpozději 96 hodin před začátkem voleb, tedy 6.10.2012 ve 20.00.
Podstatnými náležitostmi přihlášky jsou:
  • jméno,
  • kontakt (telefonní číslo a e-mail),
  • blok koleje a číslo pokoje,
  • fakulta a ročník studia.
  • krátký program do voleb
  • fotografie