Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Volby do CKR

3.11.2010

Na základě usnesení Centrální kolejní rady o vyhlášení termínu voleb do kolejních rad

proběhnou na jednotlivých kolejích VŠE pro následující volební období volby do CKR,

a to dne 3. listopadu 2010.